Προστασία Δεδομένων

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από το maxwills.gr, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής υπηρεσιών online παραγγελίας των προϊόντων των Maxwill's προϋποθέτει τη διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας μαζί σας. Συνεπώς, είναι απαραίτητο κατά την εγγραφή σας σε αυτό να δηλώσετε τα αληθή στοιχεία σας που θα σας ζητηθούν όπως π.χ. όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο. Με την εγγραφή σας στο www.maxwills.gr και την εισαγωγή των αιτουμένων στοιχείων παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που οικειοθελώς εισάγετε για τους σκοπούς που γνωστοποιούνται κατωτέρω.

Το site μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγησή σας σε αυτό. Χρησιμοποιώντας το maxwills.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies μας, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική για τα cookies. Αν δεν συμφωνείτε με αυτή τη χρήση των cookies, θα πρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις του browser σας αναλόγως. Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies που χρησημοποιούμε, μπορεί να επηρεάσει την πλοήγησή σας στο site μας.
 
Τα Maxwill's συλλέγουν και τηρούν αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που εσείς της γνωστοποιείτε με την εισαγωγή των αιτουμένων πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία ή και των απαντήσεών σας στο πλαίσιο συγκεκριμένων ενεργειών που διεξάγουν τα Maxwill's  και οικειοθελώς δύνασθε να συμμετέχετε.

Σκοπό της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που δηλώνετε στην εταιρεία, αποτελεί η παροχή των υπηρεσιών και των προϊόντων που αιτείστε μέσω του website, για την λήψη των οποίων απαιτείται η χρήση ή και η επεξεργασία τους π.χ. online παραγγελίες και η πώληση και η προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Maxwill's  ιδιαίτερα μέσω του maxwills.gr.

Στο πλαίσιο παροχής αυτών των υπηρεσιών και προϊόντων τα Maxwill's  διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε γνωστοποιήσει για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της καθώς και σχετικών προσφορών ή/ και ανακοινώσεων.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα για την αποστολή τέτοιου είδους ενημέρωσης από τα Maxwill's , μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@maxwills.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας αναφέροντας «ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ».

Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να αιτηθείτε οποτεδήποτε να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από τα Maxwill's, τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@maxwills.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχετε δηλώσει, επισυνάπτοντας αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας.

Tα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιείτε στα Maxwill's  μέσω του maxwills.gr, είτε κατά την εγγραφή σας είτε και σε μεταγενέστερο στάδιο, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν.

Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση του σκοπού της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, ως αυτή γνωστοποιείται με τους παρόντες όρους. Στο πλαίσιο αυτό τα Maxwill's  επιφυλάσσονται του δικαιώματος τους να παράσχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή και δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας.

Τα Maxwill's  επιφυλάσσονται του δικαιώματος τους να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία που της γνωστοποιείτε μέσω του maxwills.gr κατά τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η αποκάλυψη του προσώπου που αυτά αφορούν, για στατιστικούς, προωθητικούς, ερευνητικούς ή και διαφημιστικούς σκοπούς, γνωστοποιώντας αυτά και σε τρίτα πρόσωπα π.χ. εταιρείες ερευνών αρμόδια για την ολοκλήρωση των ανωτέρω σκοπών.

Τα Maxwill's διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τους παρόντες όρους χρήσης αναρτώντας αυτές στο maxwills.gr

Εγγραφή στον ή και χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του maxwills.gr αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης του.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Επίσημη Επωνυμία εταιρείας: ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΑΦΜ: 045681240 - ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Διεύθυνση έδρας εταιρείας: Λεωφ. Γούναρη 145, Αν. Γλυφάδα, Αττική 16674

Σταθερό τηλέφωνο: 210 9602100

Διεύθυνση email: info@maxwills.gr